Informacja o przeprowadzonych przez szkołę podstawową w ramach „Programu dla szkół” działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym.1
Rodzaj przeprowadzonych działań o charakterze edukacyjnym Liczba zrealizowanych działań Liczba dzieci objętych działaniem


Proszę o podanie kwoty
1Działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe.(Dz. U. z 2020 r., poz. 1302)